X
Ultimele articole

Ziua Internațională a Muntelui 2018

11 Dec 2018 | scris de Merg În
  • Ziua Internațională a Muntelui 2018
  • Ziua Internațională a Muntelui 2018

5,00 rating / 1 voturi
Review Merg.In

Ziua Internațională a Muntelui își are rădăcinile în 1992, când la Conferința Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare s-a pus o piatră de hotar în istoria dezvoltării montane. Atunci a fost inclus în planul de acțiune al ONU în ceea ce privește dezvoltarea durabilă articolul privind "Gestionarea Ecosistemelor Fragile: Dezvoltarea Durabilă a Muntelui".

O atenție sporită acordată importanței munților a condus Adunarea Generală a ONU să declare anul 2002 drept Anul Internațional al Munților. Cu această ocazie, Adunarea Generală a ONU a desemnat ziua de 11 decembrie, drept "Ziua Internațională a Muntelui".

 


”#MountainsMatter” este tema aleasă pentru anul acesta de Ziua Mondială a Muntelui.

Iată cel puțin 7 motive pentru care Munții contează:

#MountainsMatter - Munții contează pentru că sunt cea mai mare sursă de APĂ de pe planetă! Sunt “turnurile de apă”, rezervoarele care asigură între 60 și 80% din cantitatea de apă dulce de pe Pământ. Cu toate acestea, statisticile arată faptul că ghețarii din zonele montane din întreaga lume se retrag și dispar din cauza schimbărilor climatice. Cel puțin 600 de ghețari au dispărut complet în ultimele decenii, afectând alimentarea cu apă a miliarde de oameni care trăiesc în aval.

#MountainsMatter - Munții contează pentru reducerea riscului de dezastre! Se știe că schimbările climatice declanșeză dezastre: avalanșe, alunecări de teren datorate defrișărilor masive, inundații.

#MountainsMatter - Munții contează pentru dezvoltarea turismului! Zonele turistice montane atrag aproximativ 15-20% din turismul global. Zonele montane oferă o diversitate culturală și un patrimoniu extrem de important. Deși turismul montan are puterea de a favoriza dezvoltarea economică, există în lume comunități mai izolate, mai îndepărtate, care trăiesc în sărăcie.

#MountainsMatter - Munții contează pentru hrană! Munții sunt importante centre de biodiversitate agricolă, fiind o sursă reală pentru produsele care vin pe masa noastră. În zonele montane se cultivă orez, cartofi, quinoa, roșii, orz ș.a. Cu toate acestea, sunt regiuni montane în care trăiesc unele dintre cele mai sărace populații, cu o vulnerabilitate foarte ridicată la deficitul de alimente și malnutriție. Schimbările climatice afectează, de asemnea, agricultura montană.

#MountainsMatter - Munții contează pentru tineri! În ciuda peisajelor frumoase, viața în munți poate fi dificilă, în special pentru tinerii din mediul rural. Abandonarea satelor de munte de către tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă a dus la scăderea forței de muncă. Migrația din zonele rurale montane a condus la o creștere a abandonului agricol, la degradarea terenurilor și, deseori, la incendiile forestiere. La nivel comunitar se pierd, astfel, valorile și identitatea culturală.

#MountainsMatter - Munții contează pentru populațiile indigene! Sunt zone montane care găzduiesc comunități indigene străvechi, care posedă și păstrează tradiții, cunoștințe, limbi de o inestimabilă valoare. Populațiile din zonele montane străvechi au cunoștințe și metode unice de utilizare a terenurilor, precum și strategii acumulate de-a lungul generațiilor cu privire la modul de adaptare la schimbările climatice.

#MountainsMatter - Munții contează pentru biodiversitate! Jumătate din zonele mondiale de biodiversitate sunt concentrate în munți, iar munții susțin aproximativ un sfert din diversitatea biologică terestră. Munții sunt casă pentru animale rare, cum ar fi gorilele, leopardul de zăpadă sau tahrul (specie de capră sălbatică, originară din Himalaya). Plante izbitor de frumoase, precum orhideele, floarea de colț, lobeliile cresc pe munți!

Ziua Mondială a Muntelui poate fi o ocazie de a aduce în atenția lumii întregi problemele din zonele montane. Neglijarea munților și a comunităților de zonele montane trebuie să înceteze.

 

Pentru că #MountainsMatter!

Sursa: www.fao.org

 

 

 

 

Comentarii