X

Mânăstirea Snagov

29 Sep 2015 | scris de Ana Maria Iakab
 • Mânăstirea Snagov
  Zanfirescu George / Mânăstirea Snagov
 • Mânăstirea Snagov
  Zanfirescu George / Mânăstirea Snagov
 • Mânăstirea Snagov
  Zanfirescu George / Mânăstirea Snagov
 • Mânăstirea Snagov
  Zanfirescu George / Mânăstirea Snagov

Sat Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov 5,00 rating / 7 voturi
Review Merg.In
Mânăstirea Snagov se află pe insula Snagov, din partea de nord a lacului Snagov, din vecinătatea localității Snagov. Important monument istoric din România, mânăstirea este ştiută şi sub denumirea de Vlad Ţepeş. Prima dovadă a denumirii de Snagov relevă din anul 1408, într-o carte domnească a lui Mircea cel Bătrân. Biserica a fost ctitorită în anul 1521 de către Neagoe Basarab.

Biserica Snagov a fost cimitir domnesc, aici se mai păstrează pietrele de mormânt ale unor demnitari decapitaţi pentru înşelare sau care erau obligaţi să se călugăreasă, cum ar fi: Serafim Mitropolitul, Pârvan Vornicu, Ioan Călugăru, Stoica Logofătul şi Dragomir Postelnicu. Aşezată în mijlocul codrilor Vlăsiei, Mânăstirea Snagov a fost de multe ori un loc de refugiu pentru condamnaţii revoluţiei de la 1848, în frunte cu Nicolae Bălcescu.

Legenda lui Vlad Ţepeş în Mânăstirea Snagov
În anul 1476, după moartea lui Vlad Ţepeş, survenită în urma bătăliilor cu turci, monahii mânăstirii ar fi descoperit şi tăinuit trupul voievodului Vlad Ţepeş. După isprăvirea sistematică a luptelor pentru conducere, monahii mănăstirii l-ar fi înhumat creştineşte. Înhumarea ar fi fost tăinuită şi făcută fără fast, din pricina noului conducător stabilit de turci, din familia Dăneştilor. După înhumarea voievodului Vlad Ţepeş, Mânăstirea Snagov a ajuns foarte renumită. În realitate, toate acestea nu pot fi consfinţite cu   
certitudine.

Obiecte de cult şi artă feudală
În Mânăstirea Snagov, printre multele obiete de cult şi artă feudală se înregistrează un panaghiar (vas de aur sau argint împodobit cu încrustații artistice), de argint, o anaforită oferită de Radu cel Mare, un chivot oferit de Sfântul Varlaam, o căţuie dată de Sfântul Antim Ivireanu, iar de la jumătatea secolului al XV-lea există uşa paraclisului. În Muzeul Naţional de artă al României, se ţin o parte din aceste comori liturgice, culturale şi bisericeşti.

Ansamblul monahal Snagov
 Ansamblul monahal Snagov este zidit din cărămidă, împrejmuit de ziduri rezistente pentru protejare, în mijlocul căruia se află un turn înalt pentru pază şi supraveghere, folosit ca clopotniţă. În anul 1563, în vremea domniei lui Petru Şchipul, biserica a fost pictată de Dobromir cel Tânăr.
În dreptul uşilor împărăteşti, în naos, se găseşte lespedea funerară a conducătorului Vlad Ţepeş. Interiorul bisericii adăposteşte panorame din secolul al XV-lea şi chipuri ale unor persoane importante ale timpului, cum ar fi: Sfântul Neagoe Basarab cu fiul său şi Mircea Ciobanul, cu familia.

Tipografia mânăstirii
Tipografia Mânăstirii Snagov a fost înfiinţată de către Sfântul Antim, unde s-au tipărit cărţi bisericeşti în limba greacă, arabă şi slavonă, aducând faimă meşterilor de la Snagov până în Asia Mică, Egipt şi Grecia. Sfântul Antim a tipărit pentu prima dată  în această tipografie primele cărţi cu caractere latine.„Orânduiala slujbei lui Constantin şi Elena” a fost prima carte cu litere latine a erei limbii române moderne.
În urma cutremurelor din 1977 şi 1986, biserica a fost afectată, iar în 1995 a fost renovată. Mânăstirea Snagov este un centru vechi de spiritualitate şi cultură, fiind un important monument istoric creştin-ortodox.

 

Mijloace de transport:
-Maxi-taxi: 444,446, staţia Presei Libere                                                                                                          
-Coordonate GPS: 44.729659, 26.175653
 

Detalii
Venue name: Mânăstirea Snagov
Adresa: Sat Siliștea Snagovului, comuna Gruiu, județul Ilfov
Telefon
Website:
Program
Comentarii