X

Biserica Sfântul Gheorghe, de la Mogoșoaia

16 Iul 2015 | scris de Ana Maria Iakab
 • Biserica Sfântul Gheorghe, de la Mogoșoaia
  Biserica Sfântul Gheorghe Mogoșoaia / Ana Maria Iakab
 • Biserica Sfântul Gheorghe, de la Mogoșoaia
  Biserica Sfântul Gheorghe Mogoșoaia / Ana Maria Iakab
 • Biserica Sfântul Gheorghe, de la Mogoșoaia
  Biserica Sfântul Gheorghe Mogoșoaia / Ana Maria Iakab
 • Biserica Sfântul Gheorghe, de la Mogoșoaia
  Zidul din partea de sud a bisericii / Ana Maria Iakab

Strada Constantin Brâncoveanu numărul 1A, comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov 4,11 rating / 18 voturi
Review Merg.In
Lăcașul de cult care face parte din Ansamblul brâncovenesc

Biserica Sfântul Gheorghe se află în curtea Ansamblului istoric brâncovenesc din comuna Mogoşoaia în judeţul Ilfov. E un lăcaş de cult care are pe lângă hramul Sfântului Gheorghe şi pe cel al martirilor Brâncoveni.
În timpul anilor 1681 şi 1705, voievodul Constantin Brâncoveanu avea să ridice una dintre cele mai marcante reşedinţe domneşti din epoca medievală românească, aceasta fiind pentru vreme de treizeci de ani locul preferat de odihnă al domnitorului.

Amplasare şi scurt istoric
În partea din sud-est a reședinţei de la Mogoşoaia, voievodul Constantin Brâncoveanu construia un paraclis închinat sfântului Mare Mucenic Gheorghe, ,,Purtătorul de biruinţi”, lucrare terminată în luna septembrie 1688, cu foarte puţin timp înainte de a fi ales voievod al Ţării Româneşti. Anii de domnie (25 de ani) ai lui Constantin Brâncoveanu au fost însemnaţi de firea harnică şi de sacrificiul acestuia pentru păstrarea credinţei creştine în vremea stăpânirii otomane.                                                            
Ctitor fondator al lăcaşurilor de cult din Ţara Românească, Transilvania şi Moldova, milostiv şi de un real ajutor creştinilor ortodocşi, creştini sirieni, georgieni sau arabi, sfântul martir Constantin Brâncoveanu rămâne în istorie ca un mărturisitor al credinţei creştin-ortodoxe şi un iniţiator al culturii româneşti.

Arhitectura bisericii
Reunirea operei brâncoveneşti între credinţă şi cultură, între valorile artistice ale Răsăritului şi cele ale Apusului, s-a dezvoltat creativ într-un stil artistic unic în istoria civilizaţiei europene, cunoscut sub numele de stilul brâncovenesc. Sunt emblematice mânăstirile: Hurezi, cel mai vast ansamblu de arhitectură medievală din Ţara Românească, Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, din Ţara Făgăraşului, sau bisericile Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti şi paraclisul Sfântul Gheorghe al lăcaşului de cult de la Mogoşoaia.            
 Pisania este sculptată în piatră şi aşezată în pridvor, iar deasupra uşii de la intrarea în pronaosul bisericii are următorul înscris:,,Sfântă această biserică a cărei hram Sfântului mare mucenic Gheorghe din pajişte, spre slava Domnului celui în trei obraze şi o fiinţă Dumnezeu se măreşte si se proslaveşte în veci, au ridicat-o şi au facut-o Constantin Brancoveanul vel-logofăt, întâi ca pre sfântu numele cel de preste toate a lui Dumnezeu neprestan să se cânte si să se slăvească și apoi ca buna pomenire lui si părinţilor lui în neuitatul să lase şi să rămâie, care s-au zidit în zilele creştinului Domn Ion Șerban Cantacuzino de la spăsenia lunii 1688 Septemvrie din zile 20”. Din pisanie reiese că biserica era amplasată la periferia satului, de aici provenind şi numele „Din Pajişte”.                                                                                             
Biserica are zidurile laterale late, legate între ele prin altele transversale, acoperite cu sfere cilindrice şi calote semisferice. Întreaga construcţie este din cărămidă, iar pridvorul deschis şi larg se proptește pe opt coloane cilindrice. Arhitectural, exteriorul bisericii este împărţit printr-un brâu rotunjit din cărămidă, realizat în stil brâncovenesc.    
Pictura datează din anul 1705 precum arată înscrisul în limba greacă găsit în sfântul altar şi este realizată de zugravul grec Constantinos. Icoanele împărăteşti care înnobilează biserica datează și ele din anul 1912. 
Pictura Bisericii ,,Sfântul Gheorghe” de la Mogoşoaia a fost restaurată cu ajutorul și bunăvoința comunităţii, dar şi cu cel al autorităţilor. În semn de recunoştinţă, patriarhul României le-a oferit binefăcătorilor distincţii şi a oficiat slujba de sfinţire a lăcaşului de cult.

 

Strada Constantin Brâncoveanu numărul 1A, comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov
Mijloace de transport:
- Metrou: M4, staţia Parc Bazilescu
- Autobuz: 460Bis, staţia Mogoşoaia
- Maxi-taxi: 508, staţia Studio Buftea
- Tramvai: 45, staţia Gara de Nord
Coordonate GPS: 44.527755, 25.994042

 

 

 

Detalii
Venue name: Biserica Sfântul Gheorghe, de la Mogoșoaia
Adresa: Strada Constantin Brâncoveanu numărul 1A, comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov
Telefon
Website:
Program
Comentarii