X

Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”

15 Oct 2015 | scris de Mariana Zanfirescu
  • Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
    Zanfirescu George / Biserica Sfinții Constantin și Elena din Măgurele
  • Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
    Zanfirescu George / Biserica Sfinții Constantin și Elena din Măgurele
  • Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
    Zanfirescu George / Biserica Sfinții Constantin și Elena din Măgurele

Strada Milcov, numărul 2, oraș Măgurele 3,50 rating / 4 voturi
Review Merg.In
Lăcașul de cult care atrage atenția prin pictură și arhitectură
 

Biserica ortodoxă „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, aflată pe malul stâng al râului Sabar din localitatea Măgurele, a fost ctitorită între anii 1851 și 1853 de Elena şi Ioan Oteteleşanu şi a fost închinată Sfinţilor Împărați Constantin şi Elena şi Sfântului Ioan Botezătorul.

Ioan Oteteleşanu, împreună cu a doua sa soţie, Elena, a stabilit să înalţe biserica din Măgurele pentru sătenii care nu au putut să o construiască singuri. Biserica a fost zidită din cărămidă şi a fost dotată cu bijuterii şi materialele necesare de către Elena şi Ioan Oteteleşanu, astfel atribuindu-i-se hramul „Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena” şi hramul „Sfântului Ioan Botezătorul”.

Arhitectura bisericii este în formă de cruce, având o turlă mare în mijloc, în faţă are clopotniţa ascunsă de fronton, iar la cele două limite ale frontonului se găsesc două turle mici.

Interiorul bisericii este alcătuit din trei compartimente: pronaos, naos și altar. În pronaos sunt două odăi care sunt folosite pentru stocarea obiectelor bisericeşti, iar de aici este clădită scara care se îndreaptă spre clopotniţă şi cafas (balcon unde cântă corul). Altarul este separat de naos printr-un iconostas de lemn pe care sunt prinse icoanele împărăteşti, icoane de mărimi mici şi icoanele hramului. În naos se află un amvon (mic balcon în biserică) sculptat, deţinând un pupitru pe care este pusă Sfânta Evanghelie.

La temelia turlei mari se găseşte un candelabru cu 18 braţe pe două rânduri din bronz întruchipând vrejul lui Iona din Vechiul Testament. Acest candelabru este un exemplar artistic.

Picturi şi icoane
Icoanele hramului, icoanele cu proorocii Vechiului Testament şi icoanele împărateşti, pictate în ulei pe lemn, prin armonia liniilor şi a culorilor unde domină roz-albastru, sunt realizate de pictorul Gheorghe Tăttărescu.

Născut în anul 1818 la Focşani, Gheorghe Tăttărescu a fost unul dintre cei mai renumiţi pictori religioşi din timpul său.

Gheorghe Tăttărescu și-a început ucenicia pe când avea nouă ani, ajutându-l pe unchiul său la zugrăvirea unor biserici ca „Sfinţii Apostoli” de la Mânăstirea Ciocan.

După câţiva ani de studii la Roma, Gheorghe Tăttărescu se întoarce în ţară și semnează primul contract pentru zugrăvirea bisericii Oteteleşanu din Măgurele.

Pregătit la şcoala italiană, el a pictat mai multe lăcaşuri de cult în stil neoclasic, cum ar fi: Radu Vodă din Bucureşti şi Capela Eternităţii din Iaşi.

Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, pictată într-un stil aparte trece de la stilul bizantin la cel al Renaşterii. În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea pictura românească avea o mare valoare artistic religioasă.

Biserica din Măgurele atrage, așadar, atenţia prin pictură, arhitectură şi prin operele ei de artă însemnate din trecut.

 


- Coordonate GPS: 44.21261, 44. 35026017.

Mijloace de transport:

- Autobuze: 96, 427, staţia Gara de Nord

               427, staţia sat Pruni

              460 Bis, staţia Cartier Studio

              N117, staţia Parc Bazilescu

             N121, staţia Piaţa Unirii 2 

453, staţia Calea 13 Septembrie.


Detalii
Venue name: Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”
Adresa: Strada Milcov, numărul 2, oraș Măgurele
Telefon
Website:
Program
Comentarii