X

Schitul Bălteni din Periș

02 Oct 2015 | scris de Mariana Zanfirescu
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș
 • Schitul Bălteni din Periș
  Zanfirescu George / Schitul Bălteni, Periș

Șoseaua Periș-Bălteni, numărul 114, sat Bălteni, județul Ilfov 5,00 rating / 2 voturi
Review Merg.In
Fosta mânăstire Bălteni

Schitul Bălteni este situat la intrare, în satul Bălteni din comuna Periş,  judeţul Ilfov şi este clasificat ca fiind cel mai valoros monument istoric de arhitectură medievală din partea de sud a României.

Istoricul bisericii
Mânăstirea Bălteni, actuala biserică, a fost construită la sfârşitul secolului al XVI-lea, locul pentru ridicarea ei fiind ales de voievodul Radu Negru, înaintea unei lupte cu turcii.

Locul strategic ales pentru ridicarea schitului avea să împiedice atacurile tătarilor, fiind înconjurat de stejarii înalţi ai Pădurii Cocioc din Codrii Vlăsiei, formând un zid de nepătruns în calea otomanilor.

Astăzi, schitul din Bălteni poartă hramul Sfântului Ierarh Nicolae, după câteva secole găsindu-se dovezi că mânăstirea a fost refăcută din temelie de către vornicul Rizea, administratorul Principatelor Române, dovadă fiind inscripţia gravată cu multă iscusinţă în piatra de deasupra uşii de la intrare: ,,Această sfântă biserică, având sărbătoarea pastorală de Sfântul Nicolae, a fost ridicată de mine însumi, credinciosul lui Iisus Hristos, Marele Vornic Hrizea, ceea ce bunul Dumnezeu mi-a permis să cheltui, şi am făcut această rugăciune întru gloria şi închinăciunea pentru Dumnezeu şi Sfinta Treime şi în numele Sfântului Nicolae... de unde am început clădirea bisericii pe vremea prea-fericitului Prinţ Alexandru, fiul lui Radu ... 1626.”

Pe un alt perete din partea dreaptă a intrării în biserică, se poate citi tot o scriere cu caractere chirilice de culoare roşie: ,,Aceste cuvinte au fost tălmăcite de mine însumi, Meşterul Stoica, ca să ştie că am lucrat jilţul pentru sfânta biserică... ca fiind părinte stareţ... şi care a construit (biserica) vornic Hrizea şi soţia sa, Dumitra, pe timpul lui Alexandru Voievod.”

Legenda spune că aici ar fi fost omorât la sfârşitul anului 1476 domnitorul Vlad Ţepeş .

Arhitectura monumentului istoric
Construită din căramidă roşie nepictată, cu ziduri masive şi acoperiş de şindrilă, cu pridvor dechis şi arcade proptite pe stâlpi fasonaţi ce cuprind pronaosul pe o treime din înălţimea lui, toate aceste caracteristici de arhitectură îi dau schitului un aspect de cetate, clasificat ca fiind unicat pe aceste meleaguri.

Naosul şi pronaosul sunt separate de un perete, iar catapeteasma, ridicată în anul 1800, pictată şi consolidată cu grinzi din stejar, crește valoarea istorică a lăcaşului de cult.

Turla de deasupra pronaosului, zidăria, scara de acces şi forma ei precum şi motivele arhitecturale conferă intregului schit o valoare istorică deosebită.

 

Mijloace de transport :
-Maxi-taxi: staţia Piaţa Victoriei
-Coordonate GPS : 44.714608,26.032280

 


 

Cuvinte cheie:   monument / istoric / schit / biserica / balteni
Detalii
Venue name: Schitul Bălteni din Periș
Adresa: Șoseaua Periș-Bălteni, numărul 114, sat Bălteni, județul Ilfov
Telefon
Website:
Program
Comentarii