X

Mânăstirea Recea

12 Aug 2015 | scris de Suciu Alexandra
  • Mânăstirea Recea
    Mihai Borsan
  • Mânăstirea Recea
    Mihai Borsan
  • Mânăstirea Recea
    Mihai Borsan

4,67 rating / 3 voturi
Review Merg.In
 Oaza de credinţă din inima Transilvaniei
 
Mânăstirea Recea este un așezământ religios construit în anul 1991, în zona central-vestică a judeţului Mureș. În acest edificiu religios trăiesc călugăriţele îndrumate de maica stareţă Stavroforă Cristina, după anumite reguli ascetice. Acest petic spiritual a fost construit tocmai pentru a aduce legătura dintre oameni și Dumnezeu cât mai aproape.

Locul ideal pentru liniștea sufletească a oricărui om
Mânăstirea Recea este locul în care parcă s-a deschis o bucată din cer și o mică particică din frumuseţea nemărginită a raiului s-a răsfrânt pe pâmănt și s-a transformat într-o minunată mânăstire. O clădire impunătoare care întruchipează statornicia neamului nostru românesc.
Temeliile acestui așezământ monahal au fost puse, spre sfârșitul anului 1991, pe locul unei vechi bisericuțe neterminate, lăsate episcopiei de preotul Ioan Lazăr. Iniţiativa ridicării mânăstirii de maici de la Recea aparţine Preasfinţitului Andrei, arhiepiscopul de Alba-Iulia și a Preacuvioasei maici stareţe Stavrofore Cristina. Construcţiile de la Recea au continuat prin ridicarea bisericii celei mari care poartă hramul „Nașterii Maicii Domnului”. În 24 aprilie 1995, construcţia edificiului religios s-a terminat în numai un an de la începerea acestuia. Pictura se face în toamna anului 1998 de către  Viorel Maxim, acesta realizând picturile catapetesmei prin stilul bizantin. Iconografic, totul este lucrat cu foiță de aur, iar pereții sunt uneltiți în mozaic venețian.
 
În partea dreaptă a bisericii s-au construit două clădiri, prima fiind corpul de chilii, edificiu ridicat pe două niveluri, având la parter trapeza, bucătăria și anexele, iar la etaj stăreţia și chiliile propriu-zise. Cea de a doua clădire găzduiește biblioteca mânăstirii, cabinetul medical, infirmeria, câteva ateliere de croitorie și muzeul monahal. Muzeul monahal din incinta Mânăstirii Recea cuprinde cărţi cu caracter bisericesc, obiecte religioase, obiecte culturale și obiecte tradiţionale.
 
În stânga bisericii se află intrarea în incinta complexului monahal, o intrare impozantă cu un foișor care întregește ahitectura cu caracter rustic românesc. Arhitectura așezământului monahal de la Recea, prelucrată și îmbinată din canoanele arhitecturale ale mânăstirilor din Muntenia și ale celor din Moldova, cu influenţe bizantine și brâncovenești, a făcut ca acest așezământ să fie denumit azi de către cei ce vizitează acest loc „oaza de liniște sufletească”.

Universitatea de vară de la mânăstire
În fiecare an, la Mânăstirea Recea se desfășoară Universitatea de vară, o acțiune în memoria episcopului doctor Nicolae Popovici (un martir al neamului), unde sunt prezenți anual peste 120 de studenţi și profesori veniţi din toată România. Această tradiţie datează din anul 1994.Aproape de mânăstire, pe o suprafață de zece hectare, s-a construit Arhondaricul, locul în care sunt găzduiţi pelerinii care doresc să petreacă câteva zile în acest minunat loc plin de încărcătură religioasă.Așezământul monahal este situat pe drumul european 60, pe strada Principală numărul 35 B, la doi kilometri de Aeroportul Târgu-Mureș și la paisprezece kilometri de minicipiul Târgu-Mureș.
 
Detalii
Venue name: Mânăstirea Recea
Adresa:
Telefon
Website:
Program
Comentarii