X

Biserica Ortodoxă de Lemn cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

10 Apr 2015 | scris de Laura Borșan
  • Biserica Ortodoxă de Lemn cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
  • Biserica Ortodoxă de Lemn cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”

strada Mitropolit Andrei Saguna, nr. 13 Targu Mures 2,50 rating / 4 voturi
Review Merg.In
Prima biserică ortodoxă a orașului Târgu - Mureș

 
Construcția lăcașului de cult s-a datorat faptului că în acest oraș nu exista un loc de rugăciune pentru cetățenii ortodocși, dar cu ajutorul creștinilor, în anul 1793 a fost primită aprobarea pentru construcția propriei biserici.

Orașul Târgu-Mureș oferă turiştilor ocazia de a vizita cea mai veche biserică ortodoxă a acestui oraș, localizată pe strada Mitropolit Andrei Şaguna numărul 13, în apropierea bulevardului Cetății. Lăcașul de cult este considerat un monument istoric al orașului.

  A fost construită între anii 1793 şi 1794 cu sprijinul acordat de comerciantul Hagi Stoian Constantin, care cumpără terenul și face toate demersurile pentru obținerea permisiunii de construcție din partea consiliului oraşului. El a suportat costurile necesare acestei lucrări, astfel devenind posibilă realizarea bisericii de lemn, împodobită de frumusețile stilului baroc în paralel cu tradițiile noastre rurale românești.

Descrierea și decorarea bisericii
Planul acestei biserici este longitudinal, cu diferite compartimente așezate în pridvor, pronaos, naos, chiar și în altar. Este o încăpere semicirculară, folosită în termeni populari ca  „nișă” semicirculară sau poligonală. În pridvor se mai poate ajunge și prin turnul-clopotniță. Tradițiile românești apar însă și în construcția bisericii, pereții având „bârne groase” în stil de „coadă de rândunică”, explicația fiind nefolosirea cuielor la colțuri, ele fiind îmbinate. Mai rămâne acoperișul care este pe două secțiuni, cea de pe suprafața naosului și pronaosului, acoperișul fiind unitar și alcătuit din șindrilă, iar cea de pe turn are forma unor „bulbi succesivi” de asemenea specific.

Biserica a fost decorată în anul 1814, iar picturile au fost inspirate dintr-o inscripție aflată în interiorul bisericii pe peretele nișei altarului. Scenele din absida altarului sunt foarte variate: „Învierea lui Lazăr”, „Înălţarea la Ceruri”, „Sfânta Troiţă”, „Binecuvântarea apostolilor” și „Pogorârea lui Iisus în iad”.

Ușile aflate la intrarea în altar conțin șase medalioane pictate care sunt sculptate manual. Deasupra ușilor sunt picturi care reprezentată scene din viața mântuitorului Iisus Hristos, cum ar fi: „Naşterea”, „Botezul”, „Învierea”, „Înălţarea”, alături de viața Fecioarei Maria: „Prezentarea la templu”, „Buna-vestire” sau „Adormirea Maicii Domnului”, iar mai sus, la ultimul nivel, portretele apostolilor, în număr de douăsprezece, toate acestea îmbrăcând peretele altarului.

Artiştii își găsesc inspirația în acest lăcaș sfânt
În anul 1866, Mihai Eminescu a trecut prin Târgu-Mureș și a găsit adăpost în pridvorul bisericuţei de lemn, iar sunetul clopotelor a fost sursa lui de inspirație când a scris: „Clopotul cel dogit gemea bolnav în turn şi toaca se izbea de stâlpii clopotniţei...”.

Biserica de lemn din Târgu-Mureș are hramul Sfântului Arhanghel Mihail și este un important monument istoric al acestui oraș, având o valoare turistică deosebită.

Detalii
Venue name: Biserica Ortodoxă de Lemn cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”
Adresa: strada Mitropolit Andrei Saguna, nr. 13 Targu Mures
Telefon
Website:
Program
Comentarii