X
Ultimele articole

PARCUL 7 IULIE 1536

08 Noi 2021 | scris de Neagu Udroiu
  • PARCUL 7 IULIE 1536
    Foto: Alex Iacob
  • PARCUL 7 IULIE 1536
    Foto: Alex Iacob
  • PARCUL 7 IULIE 1536
    Foto: Alex Iacob

5,00 rating / 2 voturi
Review Merg.In

Pornind de la adevărul că locul unde vedem lumina zilei, primim primele îndemnuri de instrucție și educație, învăluite de amintirea și ascultarea părinților, a celorlalte persoane apropiate, ne modelăm atitudinea cuviincioasă față de instituțiile de tradiție - familie, biserică, școala elementară - devine o normă la nivelul societății cultivarea prin toate mijloacele la îndemână a sentimentelor de venerație, de respect profund a acestor valori.

Proiectul de față se circumscrie integral acestor obțiuni.

Scopul prezentului proiect are în vedere transformarea micului parc din centrul satului, din fața fostului sediu al comunei Cartojani, azi sediu de administrație locală, într-un spațiu de manifestare a respectului față de trecutul localității și cetățenilor de vază, apreciați pentru atașamentul față de localitate și interesele ei.

Concret, credem potrivit noi, ca reprezentanți ai Societății Civile, să se aprobe la nivel oficial următoarele:

1. Spațiul verde să poarte numele PARCUL 7 IULIE 1536 (data la care apare intr-un document domnesc numele de azi al satului Cartojani;

2. Dezvelirea în acest perimetru a unei lucrări monumentale care să eternizeze memoria ostașilor din satul Cartojani căzuți pe câmpul de luptă în cele două războaie mondiale. O discuție în acest sens a fost antamată cu mai mulți ani în urmă cu domnul primar al comunei Roata de Jos. Consultarea studioului de artă al Armatei a configurat ca fiind de preferat un vultur de mărime potrivită cu ambianța sprijinit pe un soclu adecvat.Domnul colonel Val.Tănase, șeful Studioului este în așteptarea formelor de comandă și execuție,la ora de față fiind creionat și un deviz estimativ al întregii lucrări.

3. Amplasarea în același perimetru geografic a unui bust reprezentând pe domnitorul Radu Paisie, care a domnit în Țara Românească între anii 1535-1545. Denumireaa de azi a satului Cartojani apare la data de 7 iulie 1536 pe un hrisov domnesc dat în Cetatea de Scaun Târgoviște  cu sigiliul și semnătura acestuia. Am identificat cum arăta chipul acestuia și realizarea lui poate asigurată în același timp cu Monumentul Eroilor sau într-o etapă imediat următoare.

4. Pentru cinstirea memoriei unor cetățeni de vază ai satului Cartojani, propunem fixarea, în același triunghi isoscel ce definește perimetrul PARCULUI 7 IULIE 1536, a patru busturi de mărime potrivită, reprezentând personalități de seamă ale localității. Este vorba de doi slujitori ai bisericii vreme de aproape jumătate de secol - Nicolae Trăistaru și Petre Colfescu, precum și a doi dascăli prestigioși - Bulăceanu, director al școlii din localitate vreme de aproape trei decenii și Ilie Petrescu, căzut pe front, director al școlii la începutul războiului.

5. Plantarea în parc a unui stejar menit să amintească de evenimentul constituirii Parcului, cu respectivele lucrări de artă. El ar putea avea soarta stejarului falnic din curtea școlii gimnaziale, plantat în 1928 de profesorul Florescu, pe atunci director al școlii. Inițiativa a aparținut Ministerului Educației Naționale pentru a marca un deceniu de la Marea Unire.

 

 

Cuvinte cheie:   Neagu Udroiu / cartojani
Comentarii